Zwiększenie zysków poprzez segmentację bazy danych

Email marketing wszedł w taką fazę, że wysyłanie jednej kampanii do całej listy subskrypcyjnej nie zawsze przekłada się na zysk – wszyscy subskrybenci dostają ogólną kampanię nie zależnie od preferencji oraz wykazywanego zaangażowania w odbiorze poprzednich kampanii. Gdy kampanie przestają przynosić oczekiwane efekty konieczne jest wprowadzenie targetowania wysyłek. Dzięki segmentacji…